wuji symbol white100x114

 

Temple of Peace and Virtue

An De Fu Shen Gong